De Juiste boodschap “Dit is een maatschappelijk aanvaardbare prijs”, zegt de man tijdens mijn interview. “Wat bedoelt u?” vraag ik op bedachtzame toon. “Nou dat de samenleving deze prijs kan accepteren …”. Ik interrumpeer: “Denkt u echt dat patiënten zoveel voor deze medicijnen willen betalen?”. Hij zucht en ik stel voor dat wij het trainingsinterview […]