Timing blog

Timing “Hoe dom kan je zijn!?”, mompelde ik menigmaal dit voorjaar bij twee in het oog springende crises. Ik doel op de storm over het salaris  van ING-topman Hamers en op de verdediging van minister-president Rutte over de afschaffing van de dividendbelasting, die hem een motie van wantrouwen opleverde. In beide kwesties is sprake van […]