Timing

“Hoe dom kan je zijn!?”, mompelde ik menigmaal dit voorjaar bij twee in het oog springende crises. Ik doel op de storm over het salaris  van ING-topman Hamers en op de verdediging van minister-president Rutte over de afschaffing van de dividendbelasting, die hem een motie van wantrouwen opleverde. In beide kwesties is sprake van slechte timing. De Raad van Commissarissen (RvC) van ING onder leiding van de door mij hooggeachte Jeroen van der Veer dacht met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van ING een  perfecte timing te hebben om het salaris van Hamers met 50% te verhogen naar € 3 miljoen. En hoewel de RvC meende hiervoor valide  argumenten te hebben, schatte de raad de reactie van de Nederlandse samenleving volstrekt verkeerd in. Een commissaris hoort te weten of en waar er open zenuwen zijn, niet alleen intern maar ook extern. De krediet- en schuldencrisis en de redding van de banken ligt nog veel te vers in een ieders geheugen. De RvC was verplicht het voorgenomen besluit over de salarisverhoging 6 weken voor de AVA bekend te maken, maar kennelijk had niemand bedacht dat deze aankondiging twee weken voor de gemeenteraadsverkiezingen geheel averechts uit kon werken. Kortom, een onzalige timing. De kwestie Rutte en de dividendbelasting heeft ook alles van doen met timing en met geloofwaardige acties en beloften. Ik ken Rutte als een behendig redenaar die zich te allen tijde bewust is van politieke en maatschappelijke reacties. Maar vorig jaar november, in het eerste debat over het afschaffen van de dividendbelasting, maakte hij niet alleen een onjuiste inschatting over de al dan niet aanwezigheid van memo’s of stukken over de dividendbelasting, hij deed ook geen geloofwaardige beloftes om zijn dossiers eens goed door te spitten. Als hij toen had gemeld dat er van de kant van zijn partij een stuk lag, niet zijnde een officieel formatiestuk, was het debat in maart heel anders gelopen. Scherpte in timing, de juiste acties en geloofwaardige beloften mag je nooit uit het oog verliezen, niet voor en ook niet tijdens een crisis; het draait altijd om integer handelen. Over een besluit, een onderbouwing en een verdediging moet je minstens drie keer wikken en wegen.

Maria Henneman
mei 2018